Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

NIVELACIJA TERENA

Nivelacija terena i linijskih objekata (saobraćajnica, kanala, pruga, šina) određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila u željenom pojasu. U saradnji sa izvođačem građevinskih radova, definišu se elementi (tačke) koje je neophodno visinski obilježiti na terenu.