Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

O nama

Dobrodošli!

GEOERC d.o.o. je ovlašćena geodetska organizacija, osnovana 2010. godine sa sjedištem u Herceg Novom. Obavlja sve vrste geodetskih usluga na prostoru Crne Gore, a i šire. I ako mlada firma može se pohvaliti ubrzanim razvojem kao i stručnim, efikasnim i urednim poslovanjem.U prilog tome govore renomirane firme koje su korisnici naših usluga.

Posjedujemo savremene mjerne instrumente i opremu. Za sve instrumente posjedujemo uvjerenja o etaloniranju izdata od akreditovane metrološke laboratorije.

Naš cilj

Naš cilj je da u narednom periodu doprinesemo još kvalitetnijem pružanju usluga, stalnim usavršavanjem, timskim radom, poštovanjem tehničkih propisa i pravila struke.

Za detaljnije informacije kliknite na:

Hvala Vam na ukazanom poverenju!

Vaš GEOERC d.o.o.