Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

  • Inženjerska geodezija

INŽENJERSKA GEODEZIJA

predstavlja specifičnu oblast u okviru geodezije koja ima široku primjenu u svim disciplinama inženjerstva. Odnosi se na projektovanje i realizaciju geodetskih kontrolnih mreža inženjerskih objekata, izradu geodetskih podloga za potrebe projektovanja, geodetski monitoring različitih građevinskih konstrukcija tokom izgradnje i u eksploataciji, projekte geodetskog obeležavanja, izradu GIS-a inženjerskih objekata.

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Obuhvata sve geodetske radove vezano za održavanje katastra nepokretnosti i katastra vodova, a to su: parcele, omeđavanje parcela, snimanje objekata i etažna razrada, snimanje vodova, identifikacija parcela na starom premjeru, utvrđivanje službenosti, itd.

KONSULTANTSKE USLUGE

Vršimo konsultantske usluge vezane za:
Uprava za nekretnine: Upis prava svojine na nepokretnostima, upis objekata u katastru, upis svih tereta predviđenih Zakonom o premjeru i katastru, pripremanje kompletne dokumentacije za zaključenje ugovora pred nadležnim notarom, za pribavljanje izvoda i prepisa, za pribavljanje listova nepokretnosti i kopija plana itd.
Urbanizam: Pribavljanje ubrnističko-tehničkih uslova, izvoda iz planske dokumentacije kao i pripremanje kompletne dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole.

Početna

GEOERC d.o.o. je ovlašćena geodetska organizacija, osnovana 2010. godine sa sjedištem u Herceg Novom. Obavlja sve vrste geodetskih usluga na prostoru Crne Gore, a i šire. I ako mlada firma može se pohvaliti ubrzanim razvojem kao i stručnim, efikasnim i urednim poslovanjem.U prilog tome govore renomirane firme koje su korisnici naših usluga.

LEGALIZACIJA OBJEKATA UPUTSTVA