Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

OBILJEŽAVANJE OBJEKTA

Na osnovu urbanističkih uslova i na osnovu projektne dokumentacije (osnove temelja iz glavnog projekta) geodeta na terenu obilježava: regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote, kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu.

Nakon obilježavanja geodeta izrađuje skicu i zapisnik (potvrdu da je temelj postavljen na građevinsku liniju), koji su obavezni dio tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezni dokumenti u kasnijem postupku dobijanja upotrebne dozvole.