Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

RAČUNANJE KUBATURA ISKOPA I NASIPA

Čest problem na koji investitori nailaze je nemogućnost kontrole količina iskopa odveženog sa gradilišta ili materijala korišćenog za nasipanje.

Ukoliko se izvrše geodetska snimanja terena u dva navrata – pre i posle iskopavanja ili nasipanja, moguće je izračunati razliku u kubaturi i time spriječiti greške u obračunu količina.

 

Untitled