Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

Reference

 

 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 45ha za projekat žičare Kotor-Lovćen-Cetinje
 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 3ha, Trebesin, Herceg Novi
 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 2ha lokacije hotela ‘Park’ Bijela, Herceg Novi
 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 12km trase puta Petijevići-Vrbanj
 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 2ha za potrebe izrade LSL Zirine, K.O. Topla
 • Geodetski snimak i izrada geodetske podloge 15ha na lokaciji Pišče, Plužine
 • Geodetski snimak ”Malo selo”, K.O. Sasovići
 • Geodetski snimak klizišta Perazića do, Reževići
 • Geodetski radovi u projektu rekonstrukcije sistema otpadnih voda u rudniku i termoelektrani Gacko, BIH
 • Geodetski radovi u projektu rekonstrukcije sistema otpadnih voda u pivari “Trebjesa”, Nikšić
 • Geodetski radovi u projektu izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže, Herceg Novi
 • Geodetsko snimanje i obračun količina iskopa na kamenolomu “Novi Prvoborac”, Herceg Novi
 • Geodetsko snimanje i obračun količina iskopa na lokacijiji u Njivicama, Herceg Novi
 • Geodetsko snimanje i obračun količina iskopa na lokacijama na Kamenom, Herceg Novi
 • Geodetski radovi i monitoring u toku izgradnje depadansa hotela “DELFIN”, Bijela, Herceg Novi
 • Geodetski radovi i monitoring u toku rekonstrukcije hotela “PALM ON BAY”,bivši RVI, Igalo, Herceg Novi
 • Geodetski radovi i monitoring u toku izgradnje hotela ”PARK” , Bijela, Herceg Novi
 • Geodetski radovi, monitoring i nadzor u toku izgradnje hotela ”ŽAGER” , Bijela, Herceg Novi
 • Geodetski radovi na izgradnji marine na projektu ”PORTONOVI” , Kumbor, Herceg Novi
 • Geodetski radovi, monitoring u toku izgradnje objekta A, Hotela ”REGENT”, PORTOMONEGRO, Tivat
 • Izrada plana eksproprijacije za žičaru Bečići-Brajići
 • Izrada plana eksproprijacije za put Petijevići -Vrbanj
 • Snimanje i etažna razrada za potrebe knjiženja velikog broja objekata na području Herceg Novog i šire
 • Veliki broj parcelacija i preparcelacija na području Herceg Novog i šire
 • Praćenje izgradnje velikog broja objekata u Herceg Novom u partnerstvu sa lokalnim građevinskim preduzećima

Sarađivali smo sa:

 • UNDP Montenegro, Podgorica
 • Opština Herceg Novi 
 • Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog
 • Carine d.o.o. Podgorica
 • Lindner d.o.o. , Beograd
 • Politropus Alternative d.o.o. , Tivat
 • Institut za vodoprivredu Jaroslav Cerni, Beograd, Srbija
 • Çeltikçioglu, Ankara, Turska
 • Rudnik i termoelektrana, Gacko, BiH
 • Engineering Dobersek GmbH, Anlagebau, Njemačka
 • Niveda d.o.o. Herceg Novi
 • Vujadin Komerc d.o.o. Herceg Novi
 • Gugi commerce, Budva
 • Crnogorski fond za solidarsnu stambenu izgradnju, Podgorica
 • HTP Primorje, Tivat
 • Antikorozija d.o.o. Gacko, BiH
 • Semper CO, Nikšić
 • Euro Pipe d.o.o., Šavnik
 • Winner Project, Sarajevo, BiH
 • Kaldera, Laktaši, BiH