Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

TRASIRANJE SAOBRAĆAJNICA I VODOVA

Iskolčavanje trase predstavlja prenošenje iz projekta na teren položaja, dimenzija i visina projektovanih osa i ostalih elemenata saobraćajnica, vodova i drugih linijskih objekata.