Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

Usluge

Geodetsko snimanje objekata i podzemnih vodova

Omeđavanje

Formiranje građevinskih parcela

  • Obilježavanje građevinske parcele, građevinske linije i regulacione linije
  • Obilježavanje objekata – iskolčavanje temelja na osnovu glavnog projekta
  • Snimanje temelja objekta (potvrda da je temelj postavljen na građevinsku liniju, što je obavezan dokument u postupku izdavanja upotrebne dozvole)
  • Izrada protokola regulacije

Izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja izgradnje i parcelacije

Inženjerska geodezija

Konsultantske usluge

  • Vezane za uređenje međa, izgradnju objekata, legalizaciju bespravne gradnje, katastar nepokretnosti, identifikaciju katastarskih parcela, utvrđivanje vlasništva na parcelama, utvrđivanje geneze promjena stanja i vlasništva na parcelama, provjera da li je izgradnja dozvoljena itd.
  • Upoređenje starog i novog premjera i karata

Sudska vještacenja

  • Usluge sudskog vještaka geodetske struke za potrebe rješavanja sporova