Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

SNIMANJE PODZEMNIH VODOVA

Zakonska je obaveza investitora, odnosno izvodjaca, da se izvrši gedetsko snimanje podzemnih vodova i instalacija jos prilikom njihovog postavljanja – izgradnje.

Korisnici ove usluge su, obično, javna preduzeca, odnosno izvodjaci radova na terenu.

Nakon izvrsenog geodetskog snimanja vrši se kartiranje vodova na katastarskim planovima i izdaje se potvrda o snimanju i kartiranju podzemnih vodova i instalacija.

Bez navedene potvrde ne može se izvršiti tehnički prijem, odnosno izdati upotrebna dozvola za predmetni objekat.