Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

UPOREĐENJE STAROG I NOVOG PREMJERA

Pod ovim se podrazumijeva preklop starih austrougarskih karata sa novim digitalnim planom.

Tokom izrade novih digitalnih planova došlo je do neslaganja starog i novog premjera odnosno. U svojoj arhivi posjedujemo veliki broj skeniranih starih austrougarskih karata, tako da sa lakoćom možemo izvršiti uporedjenje i identifikaciju.

1. Uporedjenjem starog austrougarskog premjera i novog digitalnog katastarskog plana istog područja određujemo neslaganje oblika i površina čestica zemlje odnosno katastarkih parcela.
Kako bi se moglo izvršiti upoređenje, potrebno je najprije digitalizovati stari analogni plan, a zatim preklopiti sa novim digitalnim planom.

2. Identifikacija podrazumijeva dešifraciju čestica zemlje na novom digitalnom katastarskom planu.
Tokom avionskog snimanja veliki broj čestica nije obilježen na terenu adekvatnim biljegama te su mnoge izostavljene odnosno objedinjene u nove velike katastarske parcele.
U koliko imate spisak brojeva svojih čestica zemlje a nemate nove brojeve katastarskih parcela, potrebna vam je identifikacija.

Pojmovi:
Čestica zemlje – parcela starog austrougarskog premjera
Katastarska parcela – parcela novog digitalnog katastarskog plana