Sve vrste geodetskih/geometarskih poslova

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI

Posjedujete katastarsku parcelu, želite da gradite na njoj? Prvo što vam je potrebnu su Urbanističko tehnički uslovi koje dobijate od zavoda za urbanizam uz naš geodetski elaborat.

1.) U urbanizmu podnesite zahtjev za izdavanje Urbanističko tehničhik uslova.
Dokumenta koja će biti tražena:

  1. Geodetska situacija terena
  2. Kopija plana
  3. List nepokretnosti

2.) GEOERC tim vam traženu dokumentaciju obezbjeđuje u roku od dva dana.

  1. Izlazimo na teren i vršimo snimanje situacije terena na parceli.
  2. Obezbjeđujemo kopiju plana i ovjeravamo u katastru
  3. Obezbjeđujemo list nepokretnosti iz katastra

3.) Sa prikupljenom dokumentacijom sa lakoćom dolazite do urbanističko tehničih uslova što čini prve korake do dobijanja građevinske dozvole.